Lập chi nhánh công ty nước ngoài

chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoaiThương nhân nước ngoài được thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Luật Thương mại và nghị định số 72/2006/NĐ-CP. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

 

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của Thương nhân nước ngoài để thực hiện một phần chức năng kinh doanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nội dung các Luật sư ICOM Lawyers & Consultants cam kết thực hiện trong việc lập chi nhánh công ty bao gồm

I. Quy trình thực hiện dịch vụ

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng qua điện thoại , email hoặc gặp trực tiếp;

+ Tra cứu tính khả thi của công việc, cụ thể: Kiểm tra năng lực, nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài và các điều kiện cần đáp ứng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. Kiểm tra ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh công ty dự định đăng ký;

+ Phân tích mức vốn đầu tư và cách thức chuyển vốn vào Việt Nam của thương nhân nước ngoài;

+ Xây dựng lịch biểu thực hiện công việc và dự toán thời gian triển khai hoạt động xin các loại giấy phép;

2. Thực hiện việc tư vấn pháp lý

+ Nội dung các vấn đề tư vấn:

- Tư vấn về nội dung hoạt động của Chi nhánh công ty;

- Tư vấn về cơ cấu quản lý của Chi nhánh công ty;

- Tư vấn về thuế và các nghĩa vụ kế khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài làm việc tại Chi nhánh công ty;

- Tư vấn lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính của Chi nhánh công ty;

- Tư vấn điều kiện cần đáp ứng với thương nhân nước ngoài kinh doanh các lĩnh vực có văn bản pháp luật riêng điều chỉnh;

- Tư vấn về thời gian thực hiện công việc và dự toán phí dịch vụ;

+ Hình thức tư vấn: Qua email hoặc tư vấn trức tiếp;

3. Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

ICOM Lawyers & Consultants sẽ đề xuất dự thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đến nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư tiếp nhận thư tư vấn và lựa chọn được hướng triển khai công việc.

Công việc chỉ được bắt đầu sau khi hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết.

4. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu và khắc phục các điều kiện còn thiếu của thương nhân theo quy định pháp luật;

5. Triển khai công việc khi tiếp nhận đủ tài liệu từ khách hàng;

6. Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng;

II. Đầu mục công việc triển khai

1. Hỗ trợ thủ tục thuê văn phòng theo yêu cầu của khách hàng;

2. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động Chi nhánh công ty;

3. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế Chi nhánh công ty;

4. Thực hiện thủ tục xin cấp dấu công ty và dấu chức danh cho ban Giám đốc;

5. Cung cấp hồ sơ lưu nội bộ và hồ sơ mở tài khoản ngân hàng;

III. Cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên sâu

1. Thực hiện việc tư vấn đầy đủ và chi tiết về thuế, cơ cấu quản lý, điều hành Chi nhánh công ty;

2. Thực hiện việc làm nhanh Giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh công ty, làm nhanh Giấy chứng nhận mã số thuê và làm nhanh dấu Chi nhánh công ty và dấu chức danh theo yêu cầu của khách hàng;

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho hoạt động của Chi nhánh công ty;

4. Cung cấp dịch vụ thực hiện xin các loại Giấy phép con với giá dịch vụ ưu đãi;

 

Hãy nhấc máy gọi số 091 60 777 06 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của ICOM Lawyers & Consultants