Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu

giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-phamXin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu? Hãy để Trí Tiệ Luật tư vấn cho Bạn, chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn các thủ tục pháp lý, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước vì thế khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian làm thủ tục hành chính.

Đọc thêm...

Các ngành nghề phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

ve-sinh-an-toan-thuc-phamTổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh an toàn thực phẩm thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Đọc thêm...

Xin Giấy Phép Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Vận Tải Bằng Ô Tô

xibn-giay-phep-con-van-taiNgày 21 tháng 10 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, đối tượng cấp giấy phép là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

Đọc thêm...

Xin giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

dich-vu-thuoc-bvtvĐiều kiện cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại điều 17 Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ như sau:

Đọc thêm...

Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam

nhuong-quyen-thuong-mai1. Hồ sơ thủ tục hành chính:

1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTMM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP;

2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006;

Đọc thêm...

Dịch vụ xin giấy phép tạm nhập, tái xuất

nhap-hangĐăng ký xin Giấy phép tạm nhập tái xuất với cơ quan Nhà nước là công việc cần thiết nếu bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Luật Trí Tuệ Luật nhận làm thủ tục xin Giấy phép tạm nhập tái xuất trọn gói với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Đọc thêm...

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính

thue-tai-chinhCơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Đọc thêm...

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần

co-phan-tai-chinhCơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

 

 

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: - Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại Quy chế này; hoặc - Có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; hoặc - Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN.

Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy phép

Trình tự:

 -Tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tài chính cổ phần hoặc công ty cho thuê tài chính cổ phần (tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần) lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định;

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép;

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

• Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN; hoặc:

• Có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; hoặc:

• Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN (gọi tắt là Quyết định 40).

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật