Điều chỉnh giấy chứng nhận Đầu tư

 dieu-chinh-giay-chung-nhanICOM Lawyers & Consultants tự hào là nhà tư vấn có kinh nghiệm trong việc thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi đã điều chỉnh thành công nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ tư vấn tốt cho nhà đầu tư mà còn hỗ trợ pháp lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư.

Đọc thêm...