Công bố Hợp Quy

cong-bo-hop-quyCông bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Tư vấn công bố hợp quy tại ICOM Lawyers & Consultants :

Cơ sở pháp lý Công bố  hợp quy

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Đọc thêm...