Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

luat-su-tu-van-soan-thao-hop-dongHiện nay, tư vấn soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp có một vai trò ngày càng quan trọng. Việc soạn thảo hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những am hiểu về luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.chính vì vậy ICOM Lawyers & Consultants đẩy mạnh đẩy mạnh dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng nhằm đảo bảo quyền lợi cho khách hàng

Đọc thêm...