Thành lập Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

thanh-lap-von-nuoc-ngoaiTư vấn thành lập DN vốn nước ngoài:

- Tư vấn lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực đầu tư cho DN có vốn đầu tư nước ngoài.

- Hoàn thiện hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đọc thêm...