Thủ tục Đầu tư ra nước ngoài

dau-tu-ra-nuoc-ngoaiThủ tục bao gồm:

Xác định quy mô dự án:

- Đối với dự án dưới 15 tỷ đồng

- Đối với dự án từ 15 tỷ đồng trở lên.

- Tư vấn soạn thảo Hồ sơ dự án đầu tư .

- Thực hiện đăng ký đầu tư.

Đọc thêm...